Zařízení VO pasport , části, součásti, názvosloví VO, základy běžné údržby.

Veřejné osvětlení je typický veřejný statek s neměřitelným individuálním užitkem jeho uživatelů. Zákonnou odpovědnost za fungování veřejného osvětlení má státní správa či samospráva, avšak může ji provádět prostřednictvím soukromého subjektu. Veřejné osvětlení se pro výkon své funkce vyskytuje a přirozeně se musí vyskytovat na veřejných prostranstvích, tedy všude tam, kde se předpokládá možnost pohybu motoristické dopravy a zejména pěších. Jedná se o dosud nezpoplatněnou službu obyvatelům obcí. Často se dostává do situací, kdy pro jeho navrhování, výstavbu a provozování je nezbytná znalost poměrně širokého okruhu legislativních a technických norem.

Veřejné osvětlení a další podobná zařízení patří mezi ty tzv. veřejně prospěšné služby, které mají podstatný vliv na kvalitu života ve městech a obcích. Úroveň těchto služeb se odráží v úrovni bezpečnosti obecné i dopravní a významně ovlivňuje životní prostředí.

Doufám, že naše zkušenosti a postřehy budou dobrým návodem jak správně provozovat venkovní osvětlení v právní džungli našeho státu a vyvarovat se chyb některých měst a obcí, která v minulých 5 letech provedla obnovu nebo rekonstrukci své soustavy venkovního osvětlení formou „ať to svítí a stojí to v pořizovacích nákladech co nejméně“.

 

ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VO je tvořeno souborem jednotlivých technických zařízení vzájemně ovlivňujících a podmiňujících svůj provoz.

 

Nejdůležitější dokument ekonomického provozu a údržby veřejného osvětlení je pasport – evidence jednotlivých částí a součástí celé soustavy VO obce či města. Odůvodnění je popsané v dokumentu níže.

 

SOUBORY PDF KE STAŽENÍ

 

Proč by měla obec vlastnit pasport veřejného osvětlení. Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení.(soubor pdf. ke stažení 0,2 MB).

 

Vzorový pasport veřejného osvětlení malé obce s počtem SM do 100 ks jednotlivé dokumenty jsou volně ke stažení v níže uvedených položkách.

 

Vybrané dokumenty vzorového pasportu ke stažení

 

Technická zpráva pasportu VO (soubor pdf. ke stažení 0,6 MB)

 

Ekonomika provozu – sumární tabulky .(soubor pdf. ke stažení 0,12 MB)

 

Výpis komunikací kde se nachází VO (soubor pdf. ke stažení 0,14 MB)

 

Výpis přípojných míst – RVO (soubor pdf. ke stažení 0,2 MB)

 

Sumární výpis zařízení částí VO – u každé položky sumárního výpisu lze provézt detailní výpis zadané položky.(soubor pdf. ke stažení 0,15 MB)

 

Mapa v měřítku 1:2880 – celkově veřejné osvětlení v katastru obce .(soubor pdf. ke stažení 0,5 MB)

 

Mapa v měřítku 1:2000 – samostatně zařízení na RVO.(soubor pdf. ke stažení 0,12 MB)

__________________________________________

Pro lepší orientaci v uvedených textech je zde seznam používaných zkratek , termínů a definic.

Základní členění zařízení veřejného osvětlení:

ovládání - zapínací místa - kompletní popis najdete zde.

rozvod veřejného osvětlení - kompletní popis najdete zde.

světelná místa - kompletní popis najdete zde.

____________________________________________________________

Základy běžné údržby soustavy VO – doporučení  pro kontrolu správce VO ve Vaší obci.

Údržba veřejného osvětlení je jedním ze základních předpokladů udržení dobrých parametrů zařízení dosažených při jeho výstavbě, dále zajištění bezpečného provozu těchto zařízení a životnosti na mez únosnou z bezpečnostního i provozního hlediska.

Do údržby veřejného osvětlení spadá především:

-     údržba veřejného osvětlení ulic  a veřejných prostranství měst a obcí (VO)

-     údržba venkovního slavnostního osvětlení budov a různých monumentů (SO)

 

Doporučené zásady provozu a údržby najdete zde.

Bezpečnost práce a použité normy ČSN. – kompletní dokument najdete zde