Základní dokumenty VO

V této sekci jsme pro Vás připravili obsah dokumentů o veřejném osvětlení, který připravili členové České společnosti pro osvětlování. Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a odborníci z Vysokých škol. Tyto dokumenty byly prezentovány na odborných seminářích, školeních, setkáních, kurzech osvětlovací techniky atd. Doufáme, že Vám tyto dokumenty poslouží pro dobrou orientaci v problematice veřejného osvětlení měst a obcí.

 

Obsah dokumentů PDF ke stažení:

Publikace o veřejném osvětlení od roku 2005 zdroj dokumentů: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm

 

Úspory elektrické energie na veřejném osvětlení – vydala Česká společnost pro osvětlování pod vedením prof.Ing. Karla Sokanského CSc. (soubor pdf. 13,9 MB).

 

METODICKÉ POKYNY PRO OBNOVU, PROVOZ A ÚDRŽBU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  - vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu - Pod vedením prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. (soubor pdf. 2,6 MB).

 

Racionalizace v osvětlování venkovních prostor - vydala Česká společnost pro osvětlování pod vedením prof.Ing. Karla Sokanského CSc. (soubor pdf. 5,2 MB).

 

DOMINANTNÍ VLIVY OVLIVŇUJÍCÍ SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV  - Karel Sokanský a kolektiv  (soubor pdf. 6,9 MB.)

 

Potenciál energetických úspor veřejného osvětlení v ČR  - Vydala Česká společnost pro osvětlování pod vedením Karla Sokanského (soubor pdf. 5,6 MB.)

 

Potenciál energetických úspor veřejného osvětlení v čr  přílohy  1 až 8  - Vydala Česká společnost pro osvětlování pod vedením Karla Sokanského (soubor pdf. 10,5 MB.)

 

Nevíte si rady s venkovním osvětlením obce? – Manuál provozu a údržby VO obce – J.Tesař (soubor pdf. 1,4 MB.)

 

 Využití obnovitelných zdrojů energie pro napájení svítidel veřejného osvětlení - Metodická příručka „Zelená energie“ Skupiny ČEZ - vydal ČEZ Prodej s.r.o. (soubor pdf. 1,3 MB.)    

 

 Jak projektovat veřejné osvětlení – vydala Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení v roce 2005 , autor Jiří Tesař a členové SRVO ( soubor pdf. 25,7 MB ).

 

Sborníky přednášek kurzu osvětlovací techniky

 

XXV Kurz osvětlovací techniky – vydala v roce 2007 Česká společnost pro osvětlování a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky  pod (soubor pdf. 30,1 MB.)

 

XXVI Kurz osvětlovací techniky – vydala v roce 2008 Česká společnost pro osvětlování a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky  pod vedením Karla Sokanského (soubor pdf. 45,9 MB.)

 

XXVII Kurz osvětlovací techniky – vydala v roce 2009 Česká společnost pro osvětlování a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky  pod vedením Karla Sokanského (soubor pdf. 32,1 MB.)

  

Led diodová svítidla

 

LED svítidla - pilotní projekt v Praze (anketa) odkaz

 

LED VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ odkaz na -  www.srvo.cz

 

LED svítidla a světelné zdroje - Požadavky na zkoušky -  František JANDURA , rok 2009 , Elektrotechnický zkušební ústav Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 Trója, (soubor pdf. 0,2 MB.)

 

Osvětlování přechodů pro chodce - doporučení

 

Příprava technických prostředků pro osvětlování přechodů pro chodce - Jiří Tesař , Ing Jiří Skála

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, rok 2009 , (soubor pdf. 1,9 MB.)

 

BEZPEČNĚ OSVĚTLENÝ PŘECHOD PRO CHODCE Z POHLEDU ŘIDIČE - Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, rok 2009 , (soubor pdf. 2,1 MB.)

 

Posouzení přechodových svítidel - Ing. Petr Holec, Ing. Tomáš Maixner, Ing. Jiří Skála, Jaroslav Smetana, Jiří Tesař , rok 2009 , (soubor pdf. 0,5 MB.)

 

Vyhodnocování jasů pomocí digitální fotografie - Petr Baxant, Doc. Ing., Ph.D. , Ústav elektroenergetiky, FEKT, Vysoké učení technické v Brně, rok 2009, (soubor pdf. 0,2 MB.)

 

Provoz a údržba veřejného osvětlení

 

 Veřejné osvětlení a jeho současný stav v České republice - Jiří Tesař,  Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, rok 2009 , (soubor pdf. 2,6 MB.)

  

Proč by měla obec vlastnit pasport veřejného osvětlení - Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, rok 2010 (soubor pdf. 0,2 MB.)

 

Ekonomie provozu veřejného osvětlení - Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, rok 2010, (soubor pdf. 0,3 MB.)

  

Sjednocení datových a mapových modulů pasportu VO - software různých výrobců - Jiří Tesař,  SRVO, rok 2010 , (soubor pdf. 0,2 MB.)        

 

TERMINOLOGIE VO V NOVÝCH DOKUMENTECH - Petr Žák , rok 2008, (soubor pdf. 0,9 MB.)

 

OSTATNÍ DOKUMENTY - PŘEDNÁŠKY - ZPRAVODAJE  archiv www.srvo

 

Rušivé světlo – světelné znečištění

 

ZPRÁVA O MĚŘENÍ JASŮ NOČNÍ OBLOHY V LIBERECKÉM KRAJI Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Ing. Petr Závada, Ing. František Dostál, Ing. Daniel Diviš , VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, rok 2010, (soubor pdf. 1,6 MB.

 

KONFERENCE O VLIVU OSVĚTLENÍ NA NOČNÍ PROSTŘEDÍ , JABLONEC NAD NISOU 5.11.2010 - viz eletrika.tv