Poskytované služby v oblasti VO

Pro města a obce zajišťujeme bezplatně poradenství v oblasti venkovního osvětlování pozemních komunikací , venkovních prostor prostřednictvím telefonického dotazu nebo el.pošty.

 

Za předem stanovených finančních podmínek a dle rozsahu prací zajišťujeme:

  • Pasportizace veřejného osvětlení . Pasport VO obsahuje zaměření , popsání jednotlivých světelných míst, včetně zapracování do mapového podkladu . Vypracování technické zprávy o stavu celého zařízení soustavy VO, stanovení stávající energetické náročnosti provozu včetně údržby. Návrh opatření a možností snížení nákladů na provoz a údržbu soustavy VO – (tento dokument může sloužit jako podklad žádosti o dotaci) -  v obcích kde byl tento dokument zpracován byla 80% úspěšnost v získání dotace.

  • Zpracování energetických auditů soustav VO , generelů VO  atd.

  • Navrhování soustav veřejného osvětlení , včetně vypracovávání všech stupňů projektové dokumentace.

  • Navrhování bezpečnostních opatření osvětlováním překážek na vozovce např. přechodů pro chodce , nebezpečných křižovatek atd., včetně stavebně technických řešení a vypracování projektové dokumentace všech stupňů.

  • Provádění světelně fotometrických měření pozemních komunikací , sportovišť, venkovních pracovních prostor , vnitřních pracovních prostor  atd. Dále posuzování nebezpečných míst na pozemních komunikacích jasovou analýzou .

  • Příprava podkladů pro výběrová řízení v oblasti osvětlování pozemních komunikací.

  • Dlouhodobá smluvní poradenská činnost v oblasti osvětlování pozemních komunikací na základě předem domluvených podmínek.

V případě, že jste si něco z naši nabídky  služeb

vybraly kontaktujte nás rádi Vás navštívíme .

  Copyright © 2010 Midnight. All Rights Reserved. Designed by Free CSS Templates.Privacy Policy | Terms of Use